Asociatiile

A- A+

MozaiQ LGBT (București) este o organizație comunitară care se adresează persoanelor LGBTQIA+ din România. MozaiQ își propune să dezvolte comunitatea LGBTQIA+ din România prin solidaritate și încredere reciprocă, rezultate din activitățile sociale, o prezență pe scena culturală alternativă, precum și o atenție deosebită acordată diverselor grupuri din comunitate: persoanele rome LGBTQIA+, persoanele trans, persoanele HIV+, lucrătorii sexuali, persoanele LGBTQIA+ aflate într-o situație socio-economică precară, persoanele cu abilități diferite, precum și seniorii și tinerii. Aceasta are ca scop consolidarea, sprijinirea și reprezentarea comunităților LGBTQIA+ (lesbiene, gay, bisexuali, trans, queer, intersex, asexuali) din România prin programe care vin în întâmpinarea nevoilor acestora.

Pride Romania (Cluj-Napoca) este o asociație LGBTQ+ din Cluj-Napoca ce și-a schimbat statutul de la grup informal la organizație nonprofit înregistrată juridic în februarie 2018, asumându-și scopul de a promova drepturile omului, respectul pentru diversitate, incluziunea socială și protecția persoanelor ce fac parte din grupuri vulnerabile, precum și un comportament anti-discriminatoriu în cadrul societății civile. Ca scopuri, Pride România dorește să creeze un context social favorabil care să permită exprimarea identității colective și individuale a membrilor comunității LGBTQIA la nivel local, național și internațional, să promoveze echitatea socială și să combată toate formele de discriminare, de discurs instigator la ură și de violență pe criterii ce țin de apartenența indivizilor la un grup vulnerabil, precum și să promoveze o cultură a solidarității cu persoanele LGBTQIA și cu cele aparținând altor grupuri vulnerabile, prin crearea de servicii care vin în întâmpinarea nevoilor acestora.

Identity.Education (Timișoara) s-a născut din nevoia de a avea o reprezentare formală a comunității LGBTQI+ din Timișoara, și din dorința de a crea evenimente artistice și culturale despre comunitate și pentru comunitate și aliați. Am apărut din dorinţa de a crea campanii și evenimente de conștientizare și educare a tuturor pe teme ce țin de subiecte LGBTQI+ și care ne afectează întreaga comunitate a oraşului, în sens larg. Ca urmare, Andre Rădulescu, împreună cu părinții săi, au înfiinţat Identity.Education în 2018, care, în momentul de faţă, este singura organizație activă LGBTQI+ din zona de Vest a țării. Identity.Education are ca scop promovarea minorităților LGBTQIA+ din România prin măsuri care susțin și promovează diversitatea, oferind oportunități de dezvoltare prin organizarea și producția de evenimente educaționale, culturale și artistice.

Samtökin ’78 – The National Queer Association of Iceland este o asociație care are ca domeniu de activitate activismul pentru comunitatea queer din Islanda, existând din anul 1978, de aici și numele asociației. Scopul acesteia este de a se asigura că lesbienele, persoanele gay, bisexuale, asexuale, pansexuale, intersex, trans și alte persoane queer sunt vizibile, recunoscute și se pot bucura de drepturi depline în societatea islandeză, indiferent de țara de origine.